Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Μερικές Σκέψεις μου για το Νέο Σύνταγμα

Κατ’  αρχήν να δηλώσω ότι στο παρακάτω κείμενο εκφράζω προσωπικές μου απόψεις, και όχι δεσμεύσεις του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου (ΕΠΑΜ) του οποίου είμαι μέλος. Το ΕΠΑΜ δεν έχει ούτε δύο μήνες ζωής, οπότε είναι πολύ νωρίς για να έχει ολοκληρωμένη πρόταση για το Νέο Σύνταγμα, αν κι οι βασικές κατευθύνσεις του για αυτό, περιγράφονται στην Ιδρυτική μας Διακήρυξη. Ελπίζω, με αυτό το κείμενο, να συμβάλλω στη σχετική ζύμωση.
   Κατά δεύτερο, φρονώ πως το Νέο Σύνταγμα δεν μπορεί να «γεννηθεί» μέσα από τις διαδικασίες του ισχύοντος Συντάγματος (της Β΄Δημοκρατίας ή Μεταπολίτευσης). Κι αυτό γιατί πρώτο, θεωρώ πως η συνταγματική Τάξη της Β΄ Δημοκρατίας έχει ήδη καταλυθεί από την de facto Κυβέρνηση, και δεύτερο η λεγόμενη Μεταπολίτευση συσσώρευσε αρκετά δεινά στην Ελλάδα και τους Πολίτες της και πρέπει να λάβει τέλος, με ένα ριζικά διαφορετικό Σύνταγμα. Η θεσμοθέτηση του Νέου Συντάγματος, κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να γίνει μετά από Δημοψήφισμα που θα το επιτρέψει (το μόνο σημείο που, πλέον, συμφωνώ με την Ντόρα Μπακογιάννη), μετά από Λαϊκή Διαβούλευση, όπως συμβαίνει τώρα στην Ισλανδία, ψήφισή του από τη Συντακτική Βουλή (την οποία θα καλέσει το παραπάνω Δημοψήφισμα) και κύρωσή  του με τελικό Δημοψήφισμα από το Λαό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 1. Το Ελληνικό Κράτος εγγυάται σε όλους τους Πολίτες του κατώτατο επίπεδο διαβίωσης, που συγκεκριμενοποιείται με Νόμο, και περιλαμβάνει ελάχιστη ποσότητα τροφής, στέγαση, περίθαλψη και υπηρεσίες Προληπτικής - Θεραπευτικής Ιατρικής, Παιδείας και Ενημέρωσης.
2.  Όλες οι εκλογικές περιφέρειες είναι μονοεδρικές και η εκλογή Βουλευτή γίνεται από τον πρώτο γύρο. Εκλέγεται ο πρώτος υποψήφιος, του πρώτου ψηφοδελτίου (σχετική πλειοψηφία). Ισχύει μονοσταυρία, και οι υποψήφιοι σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορούν να είναι μέχρι 4. Οι εκλογές γίνονται ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, εκτός αν έχουν παραιτηθεί ή κωλύονται ο Βουλευτής κι όλοι οι επιλαχόντες στο ψηφοδέλτιό του, οπότε γίνεται επαναληπτική εκλογή στη συγκεκριμένη περιφέρεια, κι όποιος εκλεγεί έχει θητεία ίση με όση απομένει στην υπόλοιπη Βουλή.
Σημ.  Ετσι οι Βουλευτές θα έχουν άμεση προσωπική επαφή με τους εκλογείς τους, και θα περιοριστεί το πολιτικό χρήμα.
3.  Βουλευτικές εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια. Νωρίτερα μπορεί να γίνουν μόνο αν διαλυθεί η Βουλή κατόπιν σχετικού Δημοψηφίσματος.
4.  Ο Πρόεδρος (της Δημοκρατίας) εκλέγεται άμεσα από το εκλογικό Σώμα, και έχει 5ετή θητεία, εκτός αν παραιτηθεί ή παύσει η θητεία του μετά από σχετικό Δημοψήφισμα. Σε περίπτωση οριστικού του κωλύμματος, για το οποίο θα γνωματεύει το Ανώτατο Δικαστήριο αιτιολογημένα, προσωρινός Πρόεδρος και μέχρι 2 μήνες είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, μέχρι να γίνουν νέες προεδρικές εκλογές. Πρόεδρος εκλέγεται, με καθολική ψηφοφορία, όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει 50% των έγκυρων ψήφων +1. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει αυτές τις ψήφους, η εκλογή επαναλαμβάνεται μια εβδομάδα μετά, με υποψηφίους τους δύο πρώτους.
5.  Ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε δημοψήφισμα, με οποιοδήποτε ερώτημα κριθεί συνταγματικό από το ΑΣΔ, καθώς και με το ερώτημα διάλυσης της Βουλής. Η συνταγματικότητα των ερωτημάτων προς Δημοψήφισμα του Προέδρου κρίνεται μόνο από το Ανώτατο Δικαστήριο, κι αν αυτό την αρνηθεί, κι ο Πρόεδρος επιμένει, η συνταγματικότητα του ερωτήματος παραπέμπεται σε ειδικό Δημοψήφισμα. Για διάλυση της Βουλής ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί του άρθρου 5. Για τα υπόλοιπα θέματα, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να ζητάει δεύτερη φορά  Δημοψήφισμα, στο διάστημα μιας θητείας του
6.  Δημοψήφισμα προκαλείται μετά από αίτημα 200.000 πολιτών, ή αίτημα του 1/3 των Βουλευτών.  Όλα τα Δημοψηφίσματα είναι δεσμευτικά για τη Βουλή, τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση, και οι διατάξεις τους αναστέλλονται μόνο με Δημοψήφισμα, και θέμα τους μπορεί να είναι η διάλυση της Βουλής, η έκπτωση του Προέδρου, και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΑΣΔ), όπως λεπτομερειακά αναφέρεται στο άρθρο 7. Η συνταγματικότητα των ερωτημάτων τίθεται στην κρίση Προέδρου, Βουλής και ΑΣΔ, και επί μη ομοφωνίας των τριών οργάνων το ερώτημα συνταγματικότητας παραπέμπεται σε σχετικό Δημοψήφισμα. Δεν τίθεται ερώτημα αντισυνταγματικότητας σε ερώτημα Δημοψηφίσματος σχετικό με την έκπτωση του Προέδρου, και τη διάλυση της Βουλής ή του ΑΣΔ. Δημοψήφισμα με το ίδιο ερώτημα μπορεί να γίνει μετά από τουλάχιστον δύο χρόνια, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 7.
7.  Μπορεί να προκηρυχτεί δημοψήφισμα με το ερώτημα διάλυσης της Βουλής, ή έκπτωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Τέτοιο Δημοψήφισμα μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη φορά στην ίδια θητεία (Βουλής, Προέδρου ή ΑΣΔ), με 400.000 υπογραφές Πολιτών και 6 τουλάχιστον μήνες μετά, και τρίτη φορά με 800.000 υπογραφές Πολιτών, ένα χρόνο μετά τη δεύτερη.
Σημ. Αν ίσχυε αυτό, τώρα δεν θα μας διέλυαν με τα Μνημόνια και τη Λεληλασία του Εθνικού Πλούτου. Έτσι η κάθε Κυβέρνηση, Βουλή και Πρόεδρος Δημ. θα φροντίζουν να έχουν μαζί τους τουλάχιστον την απόλυτη πλειοψηφία των εκλογέων. Με τους περιορισμούς 6μήνου και έτους, περιορίζεται η δυνατότητα κατάχρησης  αυτού του δικαιώματος.
8.  Θέμα Δημοψηφίσματος μπορεί να είναι οποιοδήποτε, εφόσον το Ανώτατο    Δικαστήριο, η Βουλή και ο Πρόεδρος θα κρίνουν θετικά τη συνταγματικότητά των ερωτημάτων. Σε μη ομοφωνία των τριών αυτών οργάνων, το ερώτημα της συνταγματικότητας θα παραπέμπεται σε δημοψήφισμα.
9.  Απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά Βουλευτών, μελών της Κυβέρνησης και ΑΣΔ και του Προέδρου. Μικτή επιτροπή Βουλής και Ανωτάτου Δικαστηρίου θα ελέγχει όχι μόνο το έσχες αλλά και το πόθεν, κάθε χρόνο
10.  Τα μέλη του ΑΣΔ εκλέγονται με Πανελλήνια ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορεί να είναι ανώτεροι δικαστικοί με 10ετή τουλάχιστον πείρα σε ανώτερη θέση. Το ΑΣΔ θα ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια. Στο ενδιάμεσο, μέλη του μπορούν να ανακληθούν από το εκλογικό Σώμα με βάση Νόμο που θα ψηφιστεί.
11. Από το επίπεδο του Πρωτοδίκη και πάνω, όλες οι θέσεις δικαστικών είναι αιρετές, με τοπικές εκλογές. Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλοι οι πιστοποιημένοι νομομαθείς. Για κακουργήματα και αστικά θέματα άνω του ισοδύναμου σημερινών 100.000 ευρώ, απόφαση θα λαμβάνεται από σώμα Ενόρκων (με κλήρωση από όλους τους Πολίτες) κι ο Δικαστής απλά θα προεδρεύει στη διαδικασία και θα συμβουλεύει σε θέματα νομμιμότητας τους Ενόρκους, όπως στο αγγλοσαξωνικό μοντέλο. Κάθε αιρετός Δικαστικός θα είναι ανακλητός, μετά από ψηφοφορία που θα διεξάγεται στην περιφέρειά της ευθύνης του, μετά από γραπτό αίτημα του 10% των εγγεγραμμένων εκλογέων αυτής.
12.  Τη Νομοθετική εξουσία ασκεί η Βουλή και ο Πρόεδρος Δημ. Ο Πρόεδρος μπορεί να επιστρέφει Νόμο στη Βουλή ζητώντας πλειοψηφία 2/3. Στη συνέχεια κι αν συνεχίζει να διαφωνεί θα μπορεί να ζητήσει δημοψήφισμα για το σχετικό νόμο όπως στο άρθρο 4. Αν ο Νόμος ψηφιστεί στο δημοψήφισμα, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να ξαναζητήσει σχετικό δημοψήφισμα, στη διάρκεια μιας θητείας του.
13.  Ο Πρόεδρος νομοθετεί, όπως στο άρθρο 12, και εκπροσωπεί διεθνώς τη Χώρα. Διορίζει τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά αυτός ο διορισμός πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή. Διορίζει τυπικά Πρωθυπουργό, τον προτεινόμενο από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο οποίος διορίζει τους Υπουργούς εκτός των Εξωτερικών.
14.  Η Εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο, όπως στο άρθρο 13, και την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση πρέπει να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή.
15. Το Σύνταγμα και κάθε τροποποίησή του ψηφίζονται από τη Βουλή με πλειοψηφία 2/3, και, κυρώνονται μόνο μετά από δύο Δημοψηφίσματα, με απόσταση 2-3 χρόνων μεταξύ τους. Εξαίρεση αποτελούν τα άρθρα 1, 6 και 15, που δεν τροποποιούνται, ούτε καταργούνται.
16.  Απαγορεύεται στην Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο να προβούν σε δανεισμό από δανειοδότη εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μετά από Δημοψήφισμα.

 

24/8/2011
Κωστής Βεζδρεβάνης
Γιατρός-Ουρολόγος, Ηγουμενίτσα
Μέλος του ΕΠΑΜ

2 σχόλια:

  1. α) Μην ξεχάσεις το 114: Η τήρηση επαφίετα στον πατριωτισμό των Ελλήνων... οι οποίοι δικαιούνται και υποχρεούνται να το διαφυλάξουν με κάθε μέσο!
    β) Θα μπορούσα σε γενικές γραμμές να συμφωνήσω... μόνο που θα πρέπει να ορίσουμε ποιό είναι το Ανώτατο Δικαστήριο... μήπως και αυτό πρέπει να εκλέγεται ή θα είναι η στενή κάστα δικαστικών που υπάρχει σήμερα; πως ορίζεις τις εκλογικές περιφέρειες; όπως είναι σήμερα; είναι αντιπροσωπευτικό; γιατί σχετική πλειοψηφία; απλή αναλογική...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. To 1-1-4 φυσικά θα πρέπει να κοσμεί και το επόμενο Σύνταγμά μας, αν και δεν μας προστάτεψε ποτέ, παρά μόνο ηθικά... Αλλού, στις ασφαλιστικές δικλείδες πρέπει να παλέψουμε
    Για την απλή αναλογική, ειλικρινά την τρέμω σε μια χώρα με τόσο διεφθαρμένη πραγματικότητα. Είδαμε πώς λειτούργησε στην, πάντα λιγότερο διεφθαρμένη, Ιταλία και τι αδιέξοδα δημιούργησε. Σίγουρα το ζητούμενο είναι η δημοκρατική λειτουργία των Κομμάτων (τα οποία αρέσει ή όχι είναι απαραίτητα). Κι ο μόνος πρακτικός τρόπος που βλέπω να μπορεί αυτό να επιβληθεί είναι με την άμεση σχέση βουλευτή-εκλογέα. Γι' αυτό προτείνω ένα σύστημα σαν το αγγλικό ή το γαλλικό (όλες οι περιφέρειες μονοεδρικές, εκλογή του πρώτου ψηφοδελτίου σε έναν ή δύο γύρους)

    ΑπάντησηΔιαγραφή